Thomas Brail: Ağaçların Koruyucusu

Kırk beş yaşındaki Thomas Brail, Fransa’nın Tarn adlı departmanının Mazamet adı verilen yerleşim yerinde yaşamaktadır. Uzun bir süre belediye bahçıvanı (jardinier municipal) olarak çalıştıktan sonra kendisi, kırklı yaşlarına girmeden, sınavlarını geçerek “ağaç tırmanıcı bakımcısı (grimpeur-arboriste)” olmuştur. Brail hem doğayı ve ağaçları çok sevmektedir hem de mesleği sayesinde ağaçların bakımından ve sağlık durumundan çok iyi anlamaktadır.

Ağaçlara olan sevgisinden dolayı Brail, (Tarn ve Mazamet’ye çok da uzak olmayan) Gers departmanına bağlı Condom adlı yerleşim yerinde belediyenin, bir restorasyon projesi nedeniyle, bir sokağın iki yanında bulunan toplam yirmi beş çınar ağacını kesmeyi istemesi üzerine harekete geçmiştir.[1] Söz konusu çınarlardan birinin üzerine 25 Temmuz 2019 tarihinde yerleşerek bu ağacın üzerinden hiç inmeden açlık grevi yapmaya başlayan Brail, bu greviyle Condom Belediye Başkanı Gérard Dubrac’ın dikkatini çekmek ve böylece kendisiyle yüz yüze görüşmek istemiştir.[2] Ancak Gérard Dubrac, 19 Ağustos 2019 tarihine kadar izinli olduğu bahanesiyle Brail ile yüz yüze görüşmeyi sürekli olarak reddetmiştir. Yaklaşık on beş gün boyunca ağacın üstünden inmeden açlık grevini sürdüren Thomas Brail’in sağlık durumunun yakınlarını kaygılandırması üzerine Brail, 7 Ağustos 2019 tarihinde, Gérard Dubrac ile görüşmeyi başaramadan, grevini bitirerek ağaçtan inmek zorunda kalmıştır.

Ancak, Dubrac ile görüşememiş olan Brail’i bu yenilgisi yıldırmamıştır. Kendisi bu grevinin akabinde sesini, sorunu kökten çözebileceğini düşündüğü kişiye duyurabilmek için Paris’e gitmiştir. 28 Ağustos 2019 tarihinde sabah 06:00 sularında Saint-Germain Bulvarı üzerinde bulunan Çevre Bakanlığı’nın (Ministère de la Transition écologique et solidaire) nizamiyesi karşısındaki bir çınar ağacının üzerine yerleşen Brail, bu sefer Çevre Bakanı Elisabeth Borne ile yüz yüze görüşme talebinde bulunmuştur ve her ne kadar bu sefer açlık grevi yapmasa da Elisabeth Borne ile görüşmeden üzerinde bulunduğu çınar ağacından inmemekte kararlıdır.

Brail’e göre söz konusu çınar ağaçlarının kesimi hem bu kesim dolaylı olarak insanlığa zarar vereceği için kabul edilmemelidir hem de sağlıklı ağaçların kesimi Fransız yasaları tarafından yasaklandığı için yasal değildir. Kendisi, “küresel ısınmanın yaşandığı günümüzde bir tek ağacı bile kaybetmememiz gerektiğini, ağaçlar olmadan insanların uzun süre yaşayamayacağını ve ağaçların oksijen kaynağı olduğunu, hava ve gürültü kirliliğini azalttığını, biyoçeşitlilik için çok önemli olduğunu ve havayı serinlettiğini” söylemektedir. Buna ek olarak Fransız Çevre Kanunu’nun Madde L350-3’ü, ulaşım amacıyla kullanılan yolların kenarında sıralanmış bulunan ağaçları bir “kültürel miras” kabul ederek söz konusu ağaçların özel bir korumaya tabi olduğunu ve bu nedenle de söz konusu ağaçlar, insanların veya malların güvenliğini veya diğer ağaçların sağlığını tehlikeye atmadığı sürece bu ağaçların kesilmesinin yasak olduğunu belirtmektedir.

Zaten bu nedenle Condom Belediyesi, söz konusu ağaçların hastalıklı olduğunu öne sürmektedir. Ancak ağaç bakımından ve sağlığından iyi anlayan Brail’e göre söz konusu yirmi beş çınar ağacından yalnızca bir tanesi hastalıklıdır.

Sonuç olarak Brail, bulunduğu çınar ağacından inmemekte ciddi anlamda kararlı görünmektedir. Öyle ki kendisi, geçtiğimiz günlerde iki yaşına basan oğlunun doğum gününe bile ağaçtan inmemek için gitmemiştir. Ancak, çocuğunun doğum gününü kaçırdığı için pişmanlık duymayan Brail, ağaçtan inmeyerek ve doğayı koruyarak çocuğuna yeşil bir miras devretmeye çalışmasının aslında çocuğuna verebileceği en güzel hediye olduğuna inanmaktadır. Çevre Bakanı Elisabeth Borne’un Brail ile bir görüşmeyi kabul edip etmeyeceği ise ilerleyen dönemlerde kesinlik kazanacaktır.

İşte Thomas Brail’in Çevre Bakanlığı karşısında konakladığı ağacın üzerinde çektiği ve bu hareketinin nedenini ve amacını Fransızca dilinde anlattığı bir video:


[1]Bu çınarların her birinin yüz yaşından büyük olduğu belirtilmektedir.

[2]Kendisi daha önce aynı yöntemle Mazamet’de yedi çınar ağacını kurtarmayı başarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.