“Kilise” ve “Katedral” Kavramlarının Farkı

15 Nisan 2019 tarihinde Fransa’da Notre Dame de Paris adlı tarihî katedralde ortaya çıkmış ve 16 Nisan 2019 tarihine kadar devam etmiş olan yangın, tüm dünya tarafından kaygıyla izlenmiştir. Katedraldeki yangının nedenleri ve/veya restorasyon çalışmalarının ne kadar süreceği gibi sorular Fransa halkının ve yöneticilerinin kafasını kurcalarken, homohominilupus.com kendisine daha çok “kilise” ile “katedral” kavramları arasındaki farkın ne olduğunu sormuştur.

Genel Bir Kavram Olan “Kilise” Kavramı

“Kilise” kavramı Yunancada “kurul, meclis” anlamına gelen “ecclesia” (veya “ekklesia”) kelimesinden gelmektedir.

Söz konusu kavram genel bir kavramdır ve tüm Hristiyanların (Ortodoks, Katolik veya Protestan) ibadetlerini yaptıkları yeri/tapınağı anlatmak için kullanılmaktadır.

Katolik Kilisesi’ne Ait Olan “Katedral” Kavramı

“Katedral” kavramı ise tüm Hristiyanların değil, yalnızca Katolik Kilisesi’nin bir kilise çeşidini anlatmak için kullanılmaktadır.

Katolik Kilisesi’nde yönetim, çeşitli piskoposluk bölgelerine (“dioecese(s)” veya “diocese(s)”) bölünmüştür. Bu piskoposluk bölgelerinin içerisinde bulunan kiliseler, bölgelerinde (normal koşullarda yalnızca bir tane) bulunan katedrale bağlıdır. Söz konusu katedrallerin başında da hem bölgenin tek katedralini hem de bölgenin diğer kiliselerini yönetmek için atanmış olan piskopos bulunmaktadır.

Katedralleri yöneten piskoposların tahtına Latincede “catedra” denmektedir ve katedral kavramının işte bu “catedra” kelimesinden türediği belirtilmektedir.

Aşağıdaki görselde Fransa’daki piskoposluk bölgelerinin haritası verilmiştir. Bu bölgelerin her birinde (istisnai durumlar dışında) yalnızca birer katedral, bu katedrallerin başında da birer yönetici piskopos bulunmaktadır:

Fransa’nın piskoposluk bölgeleri. Kaynak: eglise.catholique.fr

Yukarıdaki resimden de anlaşılabileceği gibi Paris içerisinde yalnızca bir adet piskoposluk bölgesi, yani katedral bulunmaktadır. Söz konusu katedral Notre Dame de Paris’dir. Notre Dame de Paris Katedrali, diğer tüm katedraller gibi bir kilisedir. Ancak tüm kiliseler bir katedral değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.