Fransa’nın Yavaş İlerleyen Aşılama Kampanyası

Fransa’ya Pfizer/BioNTech ortaklığının ürettiği aşıdan 26 Aralık 2020 tarihinde 60 bin doz, 29 Aralık 2020 tarihinde ise 500 bin doz teslim edilmiştir. Fransa, ayrıca, 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren Şubat 2021 sonuna kadar aynı aşıdan her hafta 500 bin doz teslim alacaktır. Böylece Fransa’nın, Şubat 2021 sonuna kadar toplamda 1 milyon vatandaşını aşılamaya yetecek, 2 milyon dozdan fazla, aşısı olacaktır. Hedefi Şubat 2021 sonuna kadar 1 milyon kişiye ikişer doz aşı yapmak olan hükümet böylece, teoride, hedefine ulaşabilecektir.

Ancak, gereken lojistiğe ve organizasyona sahip olunmamasından dolayı Fransa’da, halkın bir an önce toplumsal bağışıklığa1 ulaşabilmesi için hemen başlanıp hızla devam edilmesi gereken aşılama kampanyasına çok yavaş bir başlangıç yapılmıştır. Öyle ki ilk dozların elde edildiği 26 Aralık 2020 tarihini takip eden 27 Aralık 2020 tarihinde, 24 saat içerisinde, yalnızca 45 kişi aşılanmıştır. Daha sonra, 28 Aralık 2020 tarihinden 5 Ocak 2021 tarihine kadar geçen sürede, aşılanan kişi sayısı ise şöyledir:

TarihAşılanan Günlük Toplam Kişi Sayısı
28/12/2010
29/12/2083
30/12/20194
31/12/2020
01/01/21164
02/01/210
03/01/210
04/01/211484

Böylece (toplamda yaklaşık 66,7 milyon nüfuslu) Fransa’da, aşılama kampanyasının başladığı 27 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar geçen 9 günlük süre içerisinde, toplamda yalnızca 2 bin kişi (yalnızca birer doz) aşılanmıştır.2 Bu da bir günde ortalama 222 kişinin aşılandığı anlamına gelmektedir. Aşılamaya eğer bu hızda devam edilirse, Fransa’da hükümetin Şubat 2021 sonuna kadar gerçekleştirmeyi düşündüğü “1 milyon kişiyi aşılama” hedefi yaklaşık 12 yıl sonra gerçekleşecektir.3 Yine aynı şekilde, aşılamaya aynı tempoda devam edilirse, “aşılama vasıtasıyla toplumsal bağışıklığın gerçekleştirilmesi” hedefine yaklaşık 493 yıl sonra ulaşılacaktır.4

Fransa örneğinden anlaşılabileceği gibi aşının hızla teslim edilmesine rağmen aşılamanın hızla yapılması için gerekli lojistik ve örgütsel temelin oluşturulmaması, söz konusu hızlı teslimatı anlamsız kılmaktadır. Bu nedenle hükümetler, aşıyı teslim almadan önce bu aşının kullanım aşamasını çok iyi planlamalıdırlar. Fransa’nın Şubat 2021 sonuna kadar 1 milyon kişiyi aşılamayı başarabileceği veya başaramayacağı ise zamanla belirginleşecektir.

[1] “Toplumsal bağışıklık” kavramı aşı alanında kullanılmaktadır. Aşılama aracılığıyla bir nüfusun belirli bir yüzdesinin herhangi bir hastalığa karşı bağışıklık kazanması sağlanmaktadır ve bu hastalığın söz konusu nüfus nezdinde yayılması engellenmektedir. Böylece söz konusu nüfus “toplumsal bağışıklığa” sahip olmaktadır. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için aşılanması gereken nüfus yüzdesi/oranı, hastalıktan hastalığa değişiklik göstermektedir. SARS-CoV-2 adı verilen virüs için toplumsal bağışıklığın, toplam nüfusun %60’ının (bazı kaynaklara göre %70’inin) aşılanmasıyla elde edileceği tahmin edilmektedir (bu yazıda yapılan hesaplar, toplumsal bağışıklığın %60 oranına ulaşılınca elde edileceği temel alınarak yapılmıştır).

[2] Söz konusu sayılara göre bugün Fransa’da toplam nüfusun yaklaşık %0,005’i aşılanmıştır.

[3] Söz konusu hesap herkesin ikişer doz değil, birer doz aşılanacağı temel alınarak yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu tablo, iyimser bir tablodur.

[4] Söz konusu hesap herkesin ikişer doz değil, birer doz aşılanacağı temel alınarak yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu tablo, iyimser bir tablodur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.