Fransa’da Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Dolayı Mali Sıkıntıları Artan Öğrenciler

Koronavirüs salgını kaynaklı sıhhi krizin Fransa’yı henüz etkisi altına almadığı bir tarihte, 8 Kasım 2019’da, Fransa’nın Lyon şehrinde 22 yaşındaki bir öğrenci, yaşamakta olduğu mali sorunlardan kaynaklanan zorlu hayatının ağırlığını yetkililere anlatabilmek amacıyla kendisini ateşe vermiştir. Vücudunun %75’inde üçüncü derece yanık oluşan genç, hastaneye kaldırıldıktan sonra bugüne kadar toplamda kırk sekizden fazla ameliyat geçirmiştir ve kendisinin iki parmağı ampüte edilmiştir. Mucizevi bir biçimde hayatını kaybetmeyen genç, bugün hâlâ ameliyatlar geçirmektedir ve iyileşmeye çalışmaktadır.

Söz konusu genç, Fransa’da mali sıkıntılar ile uğraşan pek çok öğrenciden yalnızca biridir. Söz konusu mali sıkıntılar Fransa’da öğrenciler için yeni değildir ancak öğrencilerin mali durumu, koronavirüs kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı bugün daha da kötüleşmiştir. Yaz sezonunda çalışamadığından dolayı yeterince para biriktirememiş olan ve bugün de kısmi zamanlı iş bulmakta zorlanan pek çok öğrenci, Fransa’da, kelimenin tam anlamıyla, aç kalmaktadır. Anket şirketi Ipsos tarafından 2020 yılının yaz sezonunda yayımlanmış olan bir araştırmanın sonuçlarına göre Fransa’da 18-25 yaş aralığındaki nüfusun:

  • %74’ü son üç ay içerisinde mali zorluklar yaşamıştır,
  • %54’ü son üç ay içerisinde konutu ile ilgili giderlerini ödemede zorluklar yaşamıştır,
  • %53’ü son üç ay içerisinde sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda zorluklar yaşamıştır.1

Fransa’da öğrencilerin yaşamakta olduğu mali sorunlar bursiyer olmayanları etkilediği kadar bursiyerleri de etkilemektedir. Öyle ki bursiyerler arasında bile, burs ücretinin yeterli olmamasından dolayı, öğünleri hiçbir şey yemeden atlamak zorunda kalanlar bulunmaktadır.

Fransız hükümeti, sıhhi kriz döneminde mali sorunları artan öğrencileri rahatlatabilmek amacıyla Eylül 2020’den itibaren, bursiyer öğrenciler için yemekhane ücretlerini 3,30 avrodan 1 avroya düşürmüştür.2 Ancak bu adım, mali sıkıntılarla boğuşan öğrencileri kurtarmak için yeterli olmamıştır ve gençler, kendi geleceklerinin parlaklığına olan inançlarını yitirmeye devam etmişlerdir.

Bunun üzerine Fransız hükümeti, 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren, yemekhanelerdeki 3,30 avro tutarındaki öğünlerin tüm öğrenciler için 1 avroya düşürülmesine karar vermiştir. Söz konusu 1 avroluk tutar, her gün iki öğün için (öğlen ve akşam yemekleri) geçerli kılınmıştır. Ancak, 1 avroluk öğünlerin kalitesinin ve miktarının yeterli olmamasından, yemek dağıtım noktalarının öğrencilerin oturdukları yerlere her zaman yakın olmamasından v.b. başka nedenlerden dolayı söz konusu yeni karar da pek çok öğrencinin açlık sorununu maalesef çözmemiştir.3

Bu nedenle, yeteri kadar beslenemeyen öğrenciler, buzdolaplarını ve midelerini doldurabilmek amacıyla, ücretsiz dağıtılan gıda kolilerini elde edebilmek için kuyruklara girmektedirler4:

Gayrisafi yurt içi hasıla temel alınarak hesaplandığında bugün yeryüzündeki en büyük yedinci ekonomi olan Fransa’da, yaşadığı mali sıkıntılardan kurtulabilmek için bilgisayarını, kıyafetlerini v.b. para eden ve elden çıkarılabilecek eşyalarını satan pek çok öğrenci bulunmaktadır. Emmanuel Macron ise “2020 yılında genç olmak zor” diyerek gençlerin durumunu anladığını belirtmesine rağmen, bu zorluğun hafifletilmesi için gereken somut adımları hâlâ atmamaktadır. Hükümetin, ülkenin geleceği olan gençlerini mali sıkıntılardan kurtarmak için ilerleyen dönemlerde bir şeyler yapıp yapmayacağı ise zamanla görülecektir.

[1] Yine araştırmaya göre, 18-25 yaş aralığındaki kadınların %32’sinin de son üç ay içerisinde kadın hijyen ürünlerini satın almakta zorlandığı belirtilmektedir.

[2] Ayrıca hükümet, öğrencileri destekleyebilmek için burslarda enflasyon ile orantılı olarak artış sağlamıştır ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için okul kayıt ücretlerinin ödenmesini dondurmuştur.

[3] 1 avroluk öğünlerin dağıtıldığı noktalar çoğu zaman üniversite yemekhaneleridir veya kafeteryalarıdır. Söz konusu yemekhaneler ve kafeteryalar da öğünleri, genellikle, yalnızca kendi personeline ve öğrencisine arz edebilmektedir. Bundan dolayı bir öğrencinin söz konusu kampanyadan faydalanabilmesi için kendi okuluna kadar gitmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler, pek çok zaman, kendi okullarına yakın yerlerde oturmamaktadırlar.

[4] Söz konusu gıda kolisi dağıtım yerlerinde gıda ürünlerine ek olarak kadın hijyen ürünleri, cerrah maskesi ve hijyen kiti de dağıtılabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.