Amerikalı Ergenlerde Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımı

Amerikan menşeli Pew Araştırma Merkezi (Pew Research Center), Amerikalı ergenlerin[1]  teknoloji ve sosyal medya kullanımı üzerine gerçekleştirdiği araştırmanın raporunu yayımladı. İşte söz konusu araştırmadan öne çıkanlar:

  • Amerikan ergenleri tarafından en yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformları artık YouTube, Instagram ve Snapchat. Ergenler arasında uzun zamandır en popüler sosyal medya platformu olan Facebook ise günümüz ergenlerinin yalnızca %51’i tarafından kullanılmakta ve YouTube, Instagram ve Snapchat’in ardından dördüncü sırada yer almakta.
  • Amerikan ergenlerinin %95’inin bir akıllı telefonu veya bir akıllı telefona ulaşımı var. 2015 yılında aynı merkez tarafından aynı konu üzerine yapılan araştırmada bu oran %73 idi. Yani bu üç yıllık zaman içerisinde akıllı telefon kullanan ergenlerin oranında %22’lik bir artış gözlenmekte.
  • Amerikan ergenlerinin %45’i “neredeyse durmaksızın” sosyal medyada çevirim içi (online) olduğunu söylüyor. 2015 yılında yayımlanan araştırmada bu oran yalnızca %24 idi.
  • Amerikan ergenleri, sosyal medyanın hayatları üzerine olumlu mu yoksa olumsuz mu bir etkisi olduğu konusunda bölünmüş durumda. Ergenlerin %31’i sosyal medyanın hayatları üzerinde “genellikle olumlu” bir etkisinin olduğunu düşünürken, ergenlerin %24’ü “genellikle olumsuz” bir etkisinin olduğunu düşünmekte. Sosyal medyanın hayatları üzerinde “ne olumlu ne de olumsuz” bir etkisi olduğunu düşünen ergenlerin oranı ise %45.
  • Amerikan ergenlerinin ailelerinin gelir durumu ve ergenlerin kullandıkları sosyal medya platformları arasındaki ilişkide genel hatlarıyla bir homojenlik görülmekte. Yani ailesinin gelir durumu ne olursa olsun tüm ergenler tüm platformları kullanmakta. Yalnızca, istisnai olarak, Facebook’un gelir durumu daha düşük olan ergenler tarafından daha fazla kullanıldığı belirtilmekte.
  • Amerikan ergenlerinin ailelerinin gelir durumu ile ergenlerin evlerinde en azından bir bilgisayar olup olmadığı farklı oranlar ile açıklanmakta. Ailelerinin yıllık geliri 75.000 dolar ve üzeri olan ergenlerin %96’sının evinde bilgisayar varken, bu oran ailelerinin yıllık geliri 30.000 doların altında olan ergenlerde %75’e düşmekte.
  • Amerikan ergenlerinin ailelerinin eğitim durumu ile ergenlerin evlerinde en azından bir bilgisayar olup olmadığı da farklı oranlar ile açıklanmakta. Ebeveynleri içerisinde en azından üniversite mezunu bir ebeveyni bulunan ergenlerin %94’ünün evinde en azından bir bilgisayar var iken, ebeveynleri en fazla lise diplomasına sahip olan ergenlerde bu oran %78’e düşmekte.
  • Araştırmada verilen son oranlar elektronik ortamda oynanan oyunlar (video games) ile ilgili. Cinsiyet ayrımı yapılmadan ergenlerin %84’ünün evinde bir oyun konsolu bulunduğu ve ergenlerin %90’ının (bilgisayar, oyun konsolu veya telefon üzerinde) bir oyun oynadığı belirtilmekte. Cinsiyete göre oyun konsolu sahipliği ve elektronik ortamda oyun oynama yüzdelerine bakıldığında ise erkeklerde bu oranın kızlara oranla biraz daha yüksek olduğu belirtilmekte. Kızların %75’i evinde bir oyun konsoluna sahip iken erkeklerde bu oran %92. Kızlarda elektronik ortamda oyun oynama oranı %83 iken erkeklerde bu oran %97.

[1] Bu yazıda “ergen” kelimesi İngilizcedeki “teen” kelimesinin bir çevirisidir ve makalede 13-17 yaş arasında olan (13 ve 17 yaşları dâhil) gençleri belirtmek için kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.